08 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.08.2014. lēmumu Nr. 32, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 tūju ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 28, 25 cm, 1 vilkābeles ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 kļavas ø 32 cm Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Multifunkcionāls centrs „Zīda fabrikas rekonstrukcija par multifunkcionālu centru ar biroja, tirdzniecības un izstāžu telpām”” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Zīda fabrikas rekonstrukcija par multifunkcionālu centru ar biroja, tirdzniecības un izstāžu telpām””.
  Adrese – Rīgā, Aristida Briana ielā 5 (24. grupa, 268. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Zīda Fabrika”.

„Zīda fabrikas” rekonstrukcijai par multifunkcionālu centru ar biroja, tirdzniecības un izstāžu telpām Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 nepieciešams nocirst:

 • 4 tūjas Ø 18, 22, 28, 25 cm,
 • 1 vilkābeli Ø 17 cm,
 • 1 bērzu Ø 43 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.09.2014. līdz 22.09.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Zīda fabrika”. Kontaktpersona Roberts Valdmanis (tālr. Nr.: 26320029), Rīgā, Kalnciema iela 35.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X