26 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts), Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.07.2019. lēmumu Nr. 31, 1.3.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 papeļu ø 96, 104 cm, 7 liepu ø 73, 56, 49, 45, 47, 46, 65 cm, 1 bērza ø 39 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts), Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Ziedoņa nams”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 2 papeles ø 96, 104 cm, 7 liepas ø 73, 56, 49, 45, 47, 46, 65 cm, 1 bērzu ø 39 cm.
Bērzs atrodas mazāk kā metra attālumā no fasādes, radot potenciālu risku ēkai un tās iedzīvotājiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.08.2019. līdz 09.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Normunda Žieda, tālr. 27488123.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X