17 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34.grupa, 129.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.08.2019. lēmumu Nr. 35, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 54 cm, 1 gobas ø 51 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “A69”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 bērzu ø 54 cm, 1 gobu ø 51 cm.
Bērzs bīstami sasvēries uz pārbūvējamās dzīvojamās mājas pusi, savukārt goba aug tiešā pārbūvējamās dzīvojamās mājas tuvumā un tā sakņu sistēma rada bojājumus tās pamatiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.09.2019. līdz 30.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Artilērijas ielā 69, kontaktpersona Rolands Mednis tālr. 26484684.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X