10 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Astrida Briāna ielā 4 (23.grupa, 77.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 parastās liepas ø 74 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “MP finance”; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “RCBS”.

Saistībā ar 2012. gada būvprojekta “Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Aristida Briāna ielā 4, kad. Nr. 0100 023 0077” realizāciju paredzēts cirst 1 parasto liepu ø 74 cm.

Liepa aug pārbūvējamās ēkas caurbrauktuves vietā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.01.2017. līdz 23.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “RCBS” Rīgā, Duntes ielā 23A, kontaktpersona Jūlija Beļaņina, tālr. 26477839.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X