22 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.11.2015. lēmumu Nr. 46, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 45 cm ciršana, lai teritorijā īstenotu ūdensvada ø 800 mm pārbūvi Augšielas un Augusta Deglava ielas rajonā.

  Objekts – „Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā, posmā no Braslas ielas līdz Vagonu ielai”
  Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Saistībā ar ūdensvada tīkla pārbūvi Rīgā, Augusta Deglava ielā, posmā no Braslas ielas līdz Vagonu ielai paredzēts cirst 1 liepu ø 45 cm.

Minētais koks aug virs pārbūvējamā ūdensvada un tā aizsargjoslā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.12.2015. līdz 08.01.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja, SIA „RĪGAS ŪDENS” pilnvarotās personas SIA „Aqua-Brambis” Rīgā, Skolas ielā 21, kontaktpersona Ilze Libkovska, tālr. 67369752.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X