25 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.12.2015. lēmumu Nr. 50, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 liepu ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepu ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm ciršanu, Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) lai teritorijā pārbūvētu Daugavas stadiona tribīnes.

  Objekts – „Daugavas stadiona tribīņu pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts).
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Lai realizētu Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi paredzēts cirst 13 liepas ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepas ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts).

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo tribīni un piebūvēt papildu tribīnes stadiona ziemeļu un dienvidu galos. Minētie koki atrodas projektējamo tribīņu un piebraucamo ceļu zonā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.01.2016. līdz 08.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” kontaktpersonas Renāra Kleina, Rīgā, Augšielā 1, tālr. 67295547.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X