25 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 papeļu ø 102, 11/5, 13 (celma caurmērs 27 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 8/9/11/12, 11 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 38 cm), 18/12, 20 cm, 1 vilkābeles ø 14/22 cm, 1 blīgznas ø 15/11/12/12/11/16/14/12 cm, 2 gobu ø 50, 37/20 cm, 1 kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 1 vīksnas ø 49/9/10 cm ciršana.

  Objekts – “Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Rīgā, Vestienas ielā 2”.
  Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts).
  Zemes īpašnieks – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Saistībā ar projektu “Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Rīgā, Vestienas ielā 2” paredzēts cirst 9 papeles ø 102, 11/5, 13 (celma caurmērs 27 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 8/9/11/12, 11 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 38 cm), 18/12, 20 cm, 1 vilkābeli ø 14/22 cm, 1 blīgznu ø 15/11/12/12/11/16/14/12 cm, 2 gobu ø 50, 37/20 cm, 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 1 vīksnu ø 49/9/10 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Rīgas Enerģija” pilnvarotā uzņēmuma SIA “ARHITEH”, Rīgā, Pērnavas ielā 43, kontaktpersona Natļja Makuševa, tālr. 25448845.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X