23 | 04 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37.grupa, 2003.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2019. lēmumu Nr. 15, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 38/34, 20/15, 41 cm, 18 liepu ø 47, 55, 47, 67, 46, 47, 48, 55, 59, 37, 50, 33, 50, 38, 55, 40, 44, 62 cm, 4 egļu ø 37, 26/18/14/21, 21, 22/18 cm, 1 asās egles ø 20 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona Ledus halles jaunbūves projekts”.
Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – VSIA Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”.

Saistībā ar plānoto Daugavas stadiona Ledus halles būvprojekta izstrādi un būvniecību paredzēts cirst 3 bērzus ø 38/34, 20/15, 41 cm, 18 liepas ø 47, 55, 47, 67, 46, 47, 48, 55, 59, 37, 50, 33, 50, 38, 55, 40, 44, 62 cm, 4 egles ø 37, 26/18/14/21, 21, 22/18 cm, 1 aso egli ø 20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.04.2019. līdz 09.05.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.05.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja VSIA Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” Rīgā, Augšielā 1, tel. 67869791, 25422121, e-pasts: info@daugavasstadions.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts