30 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (kadastra numurs 0100 037 2003, kadastra apzīmējums 0100 037 0175)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.03.2021. lēmumu Nr. 11., 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 robīniju ø 21, 21, 21/15, 21 cm ciršana.

Objekts – “Akustiskā žoga izbūve”.

Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (kadastra numurs 0100 037 2003, kadastra apzīmējums 0100 037 0175).

Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.

Saistībā ar plānoto akustiskā žoga būvniecību paredzēts cirst 4 robīnijas ø 21, 21, 21/15, 21 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” plānu Nr. 3 “RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.03.2021. līdz 14.04.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.04.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Augšielā 1, kontaktpersona Mārtiņš Taube, tālr. 67869791, 27291471.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X