07 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.04.2014. lēmumu Nr. 18 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 34 bērzu ø 20-50 cm, 1 papeles ø 75 cm, 282 apšu ø 20-50 cm, 35 daudzstumbru vītolu ø 20-50 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta “Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija”
  Adrese – Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis ir veikt Rīgas pilsētas slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves Augusta Deglava ielā rekultivāciju, likvidējot degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Lai darbus veiktu – atkritumus pārvietotu vienā kaudzē un sablīvētu – nepieciešams nocirst izgāztuves teritorijā augošos krūmus un kokus. Tos saglabāt tehnoloģiski nav iespējams, jo koki un krūmi aug uz rekultivējamās teritorijas augsnes slāņa, zem kura atrodas pārvietojamie sadzīves atkritumi.

Nepieciešams nocirst:
1 papeli Ø 75 cm; 34 bērzus Ø 20-50 cm; 285 apses Ø 20-50 cm; 35 daudzstumbru vītolus Ø 20-50 cm; kā arī kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.05.2014. līdz 19.05.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pārstāvja SIA “MERKS”, Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Andris Kucins, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X