24 | 11 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.4.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 daudzstumbru vītola ø 20/15/15 cm, 14 daudzstumbru apšu ø 15-40 cm, 68 apšu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 73 apšu ø 20 cm, 91 apses ø 25 cm, 37 apšu ø 30 cm, 3 apšu ø 35 cm, 12 apšu ø 40 cm, 1 apses ø 50 cm, 2 bērzu ø 30 cm, 3 bērzu ø 40 cm, 2 bērzu ø 50 cm, 8 bērzu ø 25 cm, 4 bērzu ø 20 cm, 3 daudzstumbru bērzu 25-40 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 25/25 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Teritorijas labiekārtošana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Teritorijas labiekārtošana”.
  Adrese – Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis ir veikt Rīgas pilsētas slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves Rīgā, Augusta Deglava ielā rekultivāciju ielas sarkanajās līnijās, likvidējot degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Lai darbus veiktu, – atkritumus pārvietotu vienā kaudzē un sablīvētu – nepieciešams nocirst izgāztuves teritorijā augošos krūmus un kokus. Tos saglabāt tehnoloģiski nav iespējams, jo koki un krūmi aug uz rekultivējamās teritorijas augsnes slāņa, zem kura atrodas pārvietojamie sadzīves atkritumi.

Paredzēts cirst 1 dzaudzstumbru vītolu ø 20/15/15 cm; 14 daudzstumbru apses ø 15-40 cm; 68 apses ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm); 73 apses ø 20 cm; 91 apsi ø 25 cm; 37 apses ø 30 cm; 3 apses ø 35 cm; 12 apses ø 40 cm; 1 apsi ø 50 cm; 2 bērzus ø 30 cm; 3 bērzus ø 40 cm; 2 bērzus ø 50 cm; 8 bērzus ø 25 cm; 4 bērzus ø 20 cm; 3 daudzstumbru bērzus ø 25-40 cm; 1 ošlapu kļavu ø 40 cm; 1 daudzstumbru ošlapu kļavu ø 25/25 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.11.2014. līdz 08.12.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, 415. kab., kontaktpersona Ilona Šmite, tālr. Nr.: 67105542.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X