25 | 06 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Avotu ielā 36 (32.grupa, 55.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.05.2013. lēmumu Nr.20 1.5.6.§, teritorijas kopšanas ietvaros publiskai apspriešanai tiek nodota 1 divstrumbru bērza ø 29/23 cm ciršana Rīgā, Avotu ielā 36 (32.grupa, 55.grunts).

  Adrese – Rīga, Avotu iela 36 (32.grupa, 55.grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta.
  Koku ciršanas ierosinātājs – Raimonds Aronietis.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.06.2013. līdz 09.07.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
  Otrdienās:                          9.00 – 16.00
  Trešdienās:                        9.00 – 16.00
  Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
  Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Pētera Aronieša, tālr.26360644.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X