13 | 01 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Āzenes ielā b/n (62.grupa, 2003.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.01.2014. lēmumu Nr. 2 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 32, 32, 44, 43, 22, 31, 30, 22, 26, 30, 31 cm un 3 ozolu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju korpusa jaunbūves projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts).

  Objekts – „Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju korpusa jaunbūves projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Āzenes iela b/n (62. grupa, 2003. grunts).
  Zemes īpašnieki – Rīgas Tehniskās universitāte.

Laboratoriju korpusa jaunbūves projektēšanas nolūkos Rīgas Tehniskā universitāte Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts) plānots cirst 11 bērzi ø 32, 32, 44, 43, 22, 31, 30, 22, 26, 30, 31 cm un 3 ozoli ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.01.2014. līdz 27.01.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.01.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzines, kontakttālrunis 28376454.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X