09 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgablā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 liepu ø 37, 48, 36, 30, 30, 35, 40, 39, 15/20/30, 44 cm, 2 bērzu ø 35, 26 cm, 1 apses ø 25/38/53/76 cm, 2 kļavu ø 28, 20 cm, 2 Pensilvānijas ošu ø 20, 40 cm Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts) un 13 liepu ø 33, 33, 28, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 23, 25, 26 cm, 5 bērzu ø 23, 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 061 2038, pie Balasta dambja 1 k-2 ciršana.

  Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038.
  Zemes īpašnieks – SIA “CosmoConsult LV”.

Saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām jaunbūvi paredzēts cirst 10 liepas ø 37, 48, 36, 30, 30, 35, 40, 39, 15/20/30, 44 cm, 2 bērzus ø 35, 26 cm, 1 apsi ø 25/38/53/76 cm, 2 kļavas ø 28, 20 cm, 2 Pensilvānijas ošus ø 20, 40 cm Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts) un 13 liepas ø 33, 33, 28, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 23, 25, 26 cm, 5 bērzu ø 23, 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 061 2038, pie Balasta dambja 1 k-2.

Projektējamajā teritorijā plānots izbūvēt publiski pieejamu, labiekārtotu (nostiprinātu) krastmalu gar Zunda kanālu un Āgenskalna līci. Krastmalas nostiprināšanas rezultātā krastmalā esošo koku dzīvotspēja nav iespējama. Plānots izbūvēt daudzstāvu dzīvojamo ēku uz kolonnām un veikt brīvās teritorijas bagātīgu apzaļumošanu. Daudzstāvu ēkas projektā paredzēta pazemes autostāvvieta, lai virszemes teritoriju izbūvētu maksimāli labiekārtotu. Teritorijā esošo koku dzīvotspēja pēc pazemes stāvu izbūves nav iespējama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.05.2016. līdz 20.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “ARHIS Arhitekti”, Rīgā, Skārņu ielā 4, kontaktpersona Arnis Kleinbergs, tālr. 67225852.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X