05 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 42, 44 (62.grupa, 68., 69., 2007.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 15 (celma ø 21 cm) 3 bērzu ø 39, 45, 48 cm ciršana Rīgā, Balasta dambī 42, 44 (62.grupa, 68., 69., 2007.grunts), kas paredzēta objekta „Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcija, peldu mājas un saimniecības ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcija, peldu mājas un saimniecības ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Balasta dambī 42, 44 (62.grupa, 68., 69., 2007.grunts).
Zemes īpašnieks – Dina Zuzāne.

Rekonstrukcijas projekts ģimenes dzīvojamajai mājai paredz respektēt divas vēsturiskās gruntis ar divu vēsturisku posmu dzīvojamajām ēkām uz tām. Rekonstrukcijas priekšlikums apvieno tās vienotā jaunas dzīvojamās mājas ansamblī, ēku aizmugurē veidojot vienstāva apjomu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.04.2013. līdz 19.04.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Zaigas Gailes birojs”, kontaktpersona Zaiga Gaile, tālr. 67812088.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X