05 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.5.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 42 cm ciršana.
Adrese – Rīga, Baznīcas iela 26 (20.grupa, 37.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „EL Operator”

Iekšpagalmā ēkas tuvumā esošā 1 zirgkastaņa ø 42 cm stipra vēja apstākļos apdraud ēkas konstrukcijas. Iepriekš kokam apzāģēti vainaga apakšējie zari, augstu pacelts vainags, atsevišķi kalstoši zari, koks bez ainaviskās vērtības.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.04.2013. līdz 19.04.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „EL Operator” pilnvarotās personas Toma Skrastiņa, tālr.29453567.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X