01 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Blaumaņa ielā 19 (31. grupa, 41. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.08.2015. lēmumu Nr. 32, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 55 cm ciršana ciršana, lai zemes gabalā pārbūvētu dzīvojamo māju.

  Objekts – „Pagalma apjoma jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Blaumaņa ielā 19 (31. grupa, 41. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „Blaumaņa Property”

Pagalma apjoma jaunbūves nolūkos paredzēts cirst 1 liepu ø 55 cm.
Koku nepieciešams cirst, lai zemes gabalā pārbūvētu dzīvojamo māju.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.09.2015. līdz 14.09.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.09.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA „Blaumaņa Property” Rīgā, Grostonas ielā 17-1, kontaktpersona Rolands Vāvulis, tālr. 29477737.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X