02 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 34 cm, 1 zirgkastaņas ø 42 cm, 2 ozolu ø 46, 58 cm, 2 bērzu ø 22/25, 43 cm, 1 liepas ø 41 cm, 1 ošlapu kļavas ø 42 cm, 1 gobas ø 25/19 cm ciršana.

  Objekts – “Daudzfunkcionālu ēku jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “NEWTON”.

Lai izbūvētu trīs daudzfunkcionālas ēkas, paredzēts cirst 1 kļavu ø 34 cm, 1 zirgkastaņu ø 42 cm, 2 ozolus ø 46, 58 cm, 2 bērzus ø 22/25, 43 cm, 1 liepu ø 41 cm, 1 ošlapu kļavu ø 42 cm, 1 gobu ø 25/19 cm.

Projektā plānots izveidot jaunus kokaugu stādījumus un veidot pagalma labiekārtojumu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.05.2016. līdz 17.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit…

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “NEWTON”, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 33A-3, kontaktpersona Gints Astičs, tālr. 29106532.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X