16 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 214i 70.grupa, 2289.grunts

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.09.2013. lēmumu Nr.38 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 31 kļavas ø 20-60 cm, 3 zirgkastaņu ø 24-59 cm, 1 blīgznas ø 32 cm, 5 bērzu 26-43 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Ražošanas korpusa rekonstrukcija” Rīgā, Brīvības gatvē 214I (70.grupa, 2289.grunts).

  Objekts – „Ražošanas korpusa rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīga, Brīvības gatve 214I (70.grupa, 2289.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „STARJT”.

SIA „STARJ” ir iecerējusi ēkas lit.001 (bijušā VEF 3.korpusa) rekonstrukciju un fasāžu restaurāciju, nojaucot degradējušās padomju laika piebūvētās palīgēkas un atjaunojot pilsētai industriālās arhitektūras pieminekli sākotnējā viedolā. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa restaurācijas darbiem, kā arī rekonstrukcijai, tajā skaitā pamatu žāvēšanai un izolēšanai, ir nepieciešams esošo, gar Ūnijas ielu augošo, koku ciršana. Koku ciršana ir nepieciešama arī pamatu tehniskā stāvokļa stabilizācijai, jo saknes urbjas pamatos. Savukārt zari nosveras uz ielas apgaismojuma gaisa vadiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.10.2013. līdz 30.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „STARJT” kontakttpersonas Lienes Strautmanes-Kažes tālr.67317706.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X