19 | 02 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92.grupa, 13., 2176.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2013. lēmumu Nr.7 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 59 cm, 5 aso egļu ø 18, 18, 24, 23, 25 cm, 1 sarkanā ozola ø 38 cm, 1 bērza ø 24 cm, 1 ozola ø 68 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40 cm ciršana.
Objekts – „Tirdzniecības centra „Alfa” rekonstrukcija”.
Adrese – Rīga, Brīvības gatvē 372 (92.grupa, 13., 2176.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Delta Property”.

Tirdzniecības centra „Alfa” rekonstrukcijas priekšlikumā paredzēts:

  • paplašināt labiekārtoto apzaļumojuma zonu starp tirdzniecības centra autonovietni un Brīvības gatvi, samazinot virszemē izvietojamo automašīnu stāvvietu skaitu;
  • palielināt brīvo teritoriju un labiekārtojumu, izveidot jaunus, būves mērogam un pilsētvidei atbilstošus stādījumus;
  • ēkas priekšpagalmā izveidot 2 labiekārtotus laukumus:
    a) labiekārtotu centrālo laukumu ar apstādījumiem un atpūtas zonu pret C (Rimi) ieeju;
    b) bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu pret B ieeju;
  • izveidot jaunas pazemes autostāvvietas zem projektējamās piebūves un priekšpagalmā, zem esošās autonovietnes gar Brīvības gatvi;
  • paplašināt ēkas apjomu, saglabājot esošo ēkas plāna struktūru un zonējumu. Ēkas paplašināšana tiks veikta papildinot to ar jaunu piebūvi virzienā uz Šmerļa ielu, tā, lai nodrošinātu plūstošu apmeklētāju cirkulāciju;
  • pārveidot B (kinoteātra) ieejas arhitektonisko risinājumu pret Brīvības gatvi un radīt jaunu ieejas mezglu Šmerļa ielas pusē.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.02.2013. līdz 05.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās:  9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Delta Property” pilnvarotās personas SIA „ARPLAN”, tālr.67227102, 29282001.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X