23 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 24, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 60, 64 cm, 1 oša ø 32 cm, 1 ozola ø 11/11 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 priedes ø 29 cm, 1 tūjas ø 19 cm (celma caurmērs 29 cm), 1 kļavas ø 35 cm Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas mezgla jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas mezgla jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts).
  Zemes īpašnieks – VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta risinājums ietver muzeja ieejas mezgla jaunbūvi. Ņemot vērā paredzētos būvniecības darbus, nepieciešams cirst:

 • 11 bērzus ø 24, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 60, 64 cm;
 • 1 osi ø 32 cm;
 • 1 ozolu ø 11/11 cm (celma caurmērs 20 cm);
 • 1 priedi ø 29 cm;
 • 1 tūju ø 19 cm (celma caurmērs 29 cm);
 • 1 kļavu ø 35 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.09.2014. līdz 06.10.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.10.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Rīgā, Vaļņu ielā 28, kontaktpersona Kaspars Maračkovskis, tālr. Nr.: 67024619.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X