16 | 11 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.2.15. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 38 cm, 2 ošlapu kļavu ø 35, 29 cm, 5 kļavu ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepu ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm ciršana, lai teritorijā izbūvētu tirdzniecības centra jaunbūvi.

  Objekts – „Tirdzniecības centra jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „Plesko Real Estate”

Saistībā ar tirdzniecības centra jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 38 cm, 2 ošlapu kļavas ø 35, 29 cm, 5 kļavas ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepas ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm.

Kokus nepieciešams cirst, lai teritorijā izbūvētu tirdzniecības centra jaunbūvi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.11.2015. līdz 01.12.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.12.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „SINTARH”, Rīgā, Skolas ielā 21-508B (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Iļja Miļgroms, tālr. 29228166.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X