28 | 07 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.06.2014. lēmumu Nr. 27 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 gobu ø 22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20/10 (celma caurmērs 33 cm), 16/16 cm (celma caurmērs 23 cm) un 5 kļavu ø 20, 22, 63, 29, 47 cm Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās, biroju un pakalpojumu ēkas jaunbūves projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās, biroju un pakalpojumu ēkas jaunbūves projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts).
  Zemes īpašnieks – Nataļja Puško.

Projekta risinājums ietver daudzstāvu (4 un 6 stāvi) daudzfunkcionālu ēku jaunbūvi. Projekta realizācijas ietvaros paredzēts cirst 5 gobas Ø 16/16, 18, 20, 20/10, 22cm un 5 kļavas Ø 20, 22, 29, 47, 63 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.07.2014. līdz 11.08.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.08.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotas kontaktpersonas Iļja Miļgroms, tālr. 25246851, Rīgā, Skolas ielā 21 – 508.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X