10 | 11 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 29, 32, 33 cm ciršana, lai teritorijā pārbūvētu darbnīcu par daudzfunkcionālu ēku ar dzīvokļiem 2 un 3 stāvos.

  Objekts – „Darbnīcas pārbūve par daudzfunkcionālu ēku ar dzīvokļiem 2 un 3 stāvos”
  Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta

Saistībā ar darbnīcas pārbūvi par daudzfunkcionālu ēku ar dzōvokļiem 2 un 3 stāvos paredzēts cirst 3 liepas ø 29, 32, 33 cm.

Kokus nepieciešams cirst, jo minētie koki aug aptuveni 0,5 m attālumā no ēkas pamatiem un daļa vainagu projicējas virs ēkas jumta.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.11.2015. līdz 24.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „SINTARH”, Rīgā, Skolas ielā 21-508B (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Iļja Miļgroms, tālr. 29228166.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts