15 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 131 (26.grupa, 67.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.12.2018. lēmumu Nr. 50, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 29, 44, 37, 52, 40 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību būvniecība Brīvības ielā 131, Rīgā”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Brīvības 131”.

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību būvniecību paredzēts cirst 5 liepas ø 29, 44, 37, 52, 40 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.01.2019. līdz 28.01.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 28.01.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Nataljas Panovas,  Rīgā, Emīļa Melngaiļa ielā 2–30,  tālr.: 28766822.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X