04 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.11.2017. lēmumu Nr. 46, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “GMG Demetra”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 vītolus ø 31, 40, 53 cm.
Koki ir bojāti un tiem nav ilgtermiņa perspektīvas augšanas vietā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.12.2017. līdz 18.12.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.12.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00 Otrdienās: 9.00 – 16.00 Trešdienās: 9.00 – 16.00 Ceturtdienās: 9.00 – 19.00 Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “GMG Demetra” Rīgā, Berģu ielā 186, kontaktpersona Mārtiņš Niedols, tālr. 25679799.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X