08 | 07 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku iela 5 (23. grupa, 110. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.06.2014. lēmumu Nr. 25 1.5.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 17 kļavu ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22/22, 31/36, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 30/32/42, 25, 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 ošlapu kļavu 14/16/18 (celma caurmērs 30 cm), 34 cm, 4 bērzu ø 32, 42, 45, 34 cm, 1 gobas ø 46 cm, 1 vītola ø 107 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Bruņinieku iela 5 (23. grupa, 110. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Teritorijas kopšanas nolūkā ir paredzēts nocirst 17 kļavas ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22/22 (aug tuvu 17. korpusa ēkai), 31/36, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 30/32/42, 25, 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 ošlapu kļavas 14/16/18 (celma caurmērs 30 cm), 34 cm (atvērta plaisa visā stumbrā), 4 bērzus ø 32, 42, 45, 34 cm, 1 gobu ø 46 cm, 1 vītolu ø 107 cm (aug mūrēta žoga pamatos) Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.07.2014. līdz 21.07.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.07.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Īpašuma departamentā. Kontaktpersona Jānis Pētersons (tālr. 67105223), Rīgā, R. Vāgnera ielā 5, 414. kab.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X