19 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23.grupa, 110.grunts

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.01.2019. lēmumu Nr. 5, 1.4.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 33, 36, 64 cm, 1 bērza ø 26 cm, 14 kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 23, 23, 26, 30, 30, 36, 37, 63, 16/16 (celma caurmērs 28 cm), 10/17/21, 17/20, 23/24/28 cm un 1 oša ø 61 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23. grupa, 110. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 liepas ø 33, 36, 64 cm, 1 bērzu ø 26 cm, 14 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 23, 23, 26, 30, 30, 36, 37, 63, 16/16 (celma caurmērs 28 cm), 10/17/21, 17/20, 23/24/28 cm un 1 osi ø 61 cm.
Daļa no minētajiem kokiem ir ar dažādiem bojājumiem, kā arī daļa ir pašizsējas rezultātā ieauguši tiešā teritorijas žoga tuvumā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.02.2019. līdz 04.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona Sandis Ozoliņš, tel. 29211407.

Planšete
Aptaujas lapa