27 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 8, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 61 cm ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts), kas paredzēta objekta „Esošās ēkas pārbūve par daudzstāvu dzīvojamo un biroju ēku” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Esošās ēkas pārbūve par daudzstāvu dzīvojamo un biroju ēku”.
  Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts).
  Zemes īpašnieks – UAB „Kavita”.

Lai varētu pārbūvēt esošo ēku par daudzstāvu dzīvojamo un biroja ēku, ir nepieciešams cirst 1 kļavu ø 61 cm. Koks aug iebrauktuves zonā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.03.2015. līdz 16.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „AR. 4″ Rīgā, Zemitāna ielā 2B, kontaktpersona Andris Vītols (tālr. 67540306).

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X