13 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.5.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 49 cm Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96 ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas 25.07.2014. atzinumu paredzēts cirst 1 kļavu ø 49 cm, Rīgā. Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.10.2014. līdz 27.10.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.10.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Ingas Krēsliņas Rīgā, Bruņinieku ielā 94/96–6, tālr. Nr.: 29269040.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X