23 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Buļļu ielā bez numura (67. grupa, 348. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.02.2021. lēmumu Nr. 8., 1.2.9. §, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.04.2021. lēmumu Nr. 14., 1.4.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 76 cm, 1 zirgkastaņas ø 35 cm, 3 kļavu ø 31/39, 55, 65 cm, 1 bērza ø 46 cm un 1 liepas ø 28/31 cm ciršana.

Objekts – “Slēgta tipa automazgātavas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Buļļu ielā bez numura (67. grupa, 348. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto slēgta tipa automazgātavas jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 1 ozolu ø 76 cm, 1 zirgkastaņu ø 35 cm, 3 kļavas ø 31/39, 55, 65 cm, 1 bērzu ø 46 cm un 1 liepu ø 28/31 cm.
Plānota slēgta tipa automazgātavas būvniecība ar trim automazgātavas blokiem.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 2 veida krūmājus, pavisam 8 krūmu stādījumus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.03.2021. līdz 27.04.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.04.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas, tālr. 29297292.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X