10 | 11 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.10.2014. lēmumu Nr. 42, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 apses ø 52 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi un 1 trīsstumbru oša ø 30/30/30 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai ciršana, kas paredzēta objekta „Rīgas Centrāltirgus kanālmalas rekonstrukcija no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Rīgas Centrāltirgus kanālmalas rekonstrukcija no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi”.
  Adrese – Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai īstenotu Rīgas Centrāltirgus kanālmalas pārbūvi un nogāžu nostiprināšanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), paredzēts cirst:

 • 1 apsi ø 52 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi;
 • 1 trīsstumbru osi ø 30/30/30 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai.

 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.11.2014. līdz 25.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas pašvaldības AS „Rīgas Centrāltirgus’’ Rīgā, Nēģu ielā 7, kontaktpersona A. Bogdanovs, tālr. 67358172.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X