06 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Cēsu ielā 19 (26.grupa, 104.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.07.2019. lēmumu Nr. 30, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 30 cm, 1 ošlapu kļavas ø 21/44 cm, 1 ievas ø 18 cm ciršana.

Objekts – “Autostāvvietas izbūve”.
Adrese – Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “PROPERTY INNOVATORS”.

Saistībā ar plānoto autostāvvietas ierīkošanu paredzēts cirst 1 liepu ø 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21/44 cm, 1 ievu ø 18 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.08.2019. līdz 19.08.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.08.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai ppie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Gints Astičs, tel. 29106532.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X