26 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Čiekurkalna 1. garajā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.04.2014. lēmumu Nr. 15 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 divstumbru bērza ø 20/15 cm (celma caurmērs 35 cm) un 1 liepas ø 41 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. garajā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Motociklu tirdzniecības salona un servisa izbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Motociklu tirdzniecības salona un servisa izbūve”.
  Adrese – Rīgā, Čiekurkalna 1. garajā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts).
  Zemes īpašnieks – Grigorijs Burtsevs.

Zemesgabalā ir paredzēta motociklu tirdzniecības salona un servisa izbūve. Lai realizētu ieceri, zemes gabalā ir nepieciešams nocirst vienu divstumbru bērzu ø 20/15 cm (celma caurmērs 35 cm) un vienu liepu ø 41 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.05.2014. līdz 09.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Grigorija Burtseva Māliņu ielā 11A–8, Mārupē, tālr. 29889280.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X