03 | 03 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2014. lēmumu Nr. 6 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 12 liepu ø 39, 45, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 52, 52, 54, 55 cm, 3 ozolu ø 35, 43, 47 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Mēbeļu salona jaunbūve, administratīvās ēkas rekonstrukcija” realizācijas ietvaros Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts).

  Objekts – „Mēbeļu salona jaunbūve, administratīvās ēkas rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „M29”.

Mēbeļu salona jaunbūve ir iecerēta kā vienota ēka, kurā paredzēta noliktavas daļa ziemeļu galā, mēbeļu salona ekspozīcijas zāles salona centrā, ekspozīcijas zāles bijušā ugunsdzēsēju depo telpās, telpas atjaunotajā ēkas daļā gar Čiekurkalna 1. līniju. Salona sekmīgai darbībai visas ēkas daļas nav atdalāmas – tās ir iecerēts kā vienots komplekss. Galvenā ieeja un auto stāvlaukumi ir paredzēti no Augstrozes ielas.

Projektā tiks paredzēts iestādīt jaunus kokus ar augstumu 3 m un stumbra apkārtmēru ne mazāku par 14 cm, kā arī citus stādījumus, kas tiks uzrādīti apstādījumu plānā. Jauno koku vietas ir uzrādītas objekta ģenerālplānā. Pēc projekta realizācijas mēbeļu salona priekšlaukums būs pieejams iedzīvotājiem, nožogojums netiks paredzēts, tiks estētiski sakopta teritorija.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.03.2014. līdz 17.03.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „M29” pilnvarotās personas SIA „ADZ birojs”, Aivara Zavadska Rīgā, Skolas ielā 21–502, tālr. Nr.: 67273211.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X