22 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 4 (50.grupa, 8.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.10.2018. lēmumu Nr. 41, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 38, 51, 48 cm ciršana.

Objekts – “Labiekārtojuma pārbūve Rīgā, Dēļu ielā 4, 6, 7, 8”.

Adrese – Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts).

Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Mūkusalas Biznesa Centrs”, 1 fiziska persona.

Saistībā ar teritorijas pārbūvi paredzēts cirst 3 liepas ø 38, 51, 48 cm.

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve, kas izstrādāta Dēļu ielas 4, Dēļu ielas 6 un Dēļu ielas 8 biroja ēku pieguļošajai teritorijai, ietver esošo laukumu un celiņu zonējuma nomaiņu, kā arī atsevišķu vietu pārbūvi un autostāvvietu zonu sakārtošanu. Teritorijas pārveidošana nepieciešama, jo esošais labiekārtojums, autostāvvietu skaits, piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojums nespēj nodrošināt nepieciešamās funkcijas. Teritoriju paredzēts pielāgot blakus esošo un plānoto labiekārtojumu dizainam, lai nodrošinātu biznesa centra un tā apmeklētāju ikdienas vajadzības un lai izveidotu vienotu teritorijas koptēlu. Labiekārtojuma teritorijā plānots iestādīt četrus jaunus kokus – trīs no tiem skābarži ar piramidālu vainagu un vienu lauku kļavu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.10.2018. līdz 05.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “DUAL arhitekti”, Rīgā, Kalnciema ielā 40E, kontaktpersona – Aleksandrs Čepiguss, tālr. 26396468, e-pasts: aleksandrs@dualarhitekti.lv.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X