14 | 02 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 33 cm, 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavu ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) ciršana.

Objekts – “Vidējā spiediena (P<4 bar) virszemes gāzesvadu demontāža un pazemes gāzesvadu jaunbūve Dēļu ielā 6 un pār Kīleveina grāvi (Jelgavas ielā), Rīgā”.
Adrese – Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Mūkusalas Biznesa centrs”, SIA “Baltlains”, SIA “Mūkusalas māja”, 1 fiziska persona, Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – AS “Latvijas Gāze”.

Saistībā ar vidējā spiediena (P<4 bar) virszemes gāzesvadu demontāža un pazemes gāzesvadu jaunbūvi paredzēts cirst 1 liepu ø 33 cm, 1 gobu ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavas ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.02.2017. līdz 27.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriska līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja AS “Latvijas Gāze” Rīgā, Vagonu ielā 20, kontaktpersona O.Spitans, tālr. 29128853.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X