17 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 kļavu ø 18 (celma caurmērs ø 23 cm) cm, 56, 18 (celma caurmērs ø 24 cm) cm, 22, 20, 30,30 cm, 5 bērzu ø 50, 50, 35/32, 39/38/32, 35/32 cm un 1 priedes ø 17 (celma caurmērs ø 20 cm) cm ciršana.

  Objekts – “Pašapkalpošanās automazgātava”.
  Adrese – Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts).
  Zemes īpašnieks – “HI-TECH SOLUTIONS GROUP” OU; koku ciršanas ierosinātājs: SIA “MOON PROPERTIES”.

Saisībā ar ieceri uz minētā zemesgabala izvietot vienu atklāta tipa ēku – pašapkalpošanās automazgātavu ar 4 mazgāšanas vietām un tehnisko telpu, paredzēts cirst 7 kļavas ø 18 (celma caurmērs ø 23 cm) cm, 56, 18 (celma caurmērs ø 24 cm) cm, 22, 20, 30,30 cm, 5 bērzus ø 50, 50, 35/32, 39/38/32, 35/32 cm un 1 priedi ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.05.2016. līdz 27.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “MOON PROPERTIES”, Rīgā, Brīvības ielā 155/3, kontaktpersona Sergejs Rudzītis, tālr. 29147090.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X