21 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93.grupa, 115.grunts, kadastra apzīmējums 0100 093 0599)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.04.2019. lēmumu Nr. 15, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 49, 37 cm, 25 bērzu ø 36/31/22, 71, 58, 58/53, 25, 23, 27, 42, 32, 20, 33, 34, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 48, 20, 32, 33, 27, 28, 47, 51, 35 cm, 1 ozola ø 28 cm, 3 priežu ø 47, 20, 40 cm, 1 ievas ø 25/28 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts, kadastra apzīmējums 0100 093 0599).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Bonava Latvija”.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību, kas ietver divus dzīvojamos apjomus un divlīmeņu autostāvvietas savienojošu apjomu, kā arī labiekārtojuma ierīkošanu, paredzēts cirst 2 kļavas ø 49, 37 cm, 25 bērzus ø 36/31/22, 71, 58, 58/53, 25, 23, 27, 42, 32, 20, 33, 34, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 48, 20, 32, 33, 27, 28, 47, 51, 35 cm, 1 ozolu ø 28 cm, 3 priedes ø 47, 20, 40 cm, 1 ievu ø 25/28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.05.2019. līdz 17.06.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.06.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Brīvības gatvē 275, kontaktpersona Mārtiņš Vonda, tel. 29427779.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X