12 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 75b (71. grupa, 2437. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.07.2017. lēmumu Nr. 28, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 kļavu ø 44, 44, 36, 38, 28, 30 cm, 12 liepu ø 34, 42, 46, 46, 38/43 (pāršķēlies stumbrs), 52, 45, 39, 26, 36, 40, 45 cm, 3 egļu ø 18(celma caurmērs 27 cm), 32, 34 cm, 1 zeltzaru vītola (agrāk nolūzis skeletzars, stumbrā attīstījusies trupe) ø 72 cm, 1 zirgkastaņas ø 23 cm, 5 bērzu ø 26, 46, 27, 44, 32 cm, 1 pīlādža ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 vīksnas ø 12/12cm (celma caurmērs 26 cm) ciršana.

Objekts – “Lielveikala jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Investīciju aģentūra”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 6 kļavas ø 44, 44, 36, 38, 28, 30 cm, 12 liepas ø 34, 42, 46, 46, 38/43 (pāršķēlies stumbrs), 52, 45, 39, 26, 36, 40, 45 cm, 3 egles ø 18(celma caurmērs 27 cm), 32, 34 cm, 1 zeltzaru vītolu (agrāk nolūzis skeletzars, stumbrā attīstījusies trupe) ø 72 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm, 5 bērzus ø 26, 46, 27, 44, 32 cm, 1 pīlādzi ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 vīksnu ø 12/12cm (celma caurmērs 26 cm).

Projektā paredzēta pārtikas mazumtirdzniecības veikala jaunbūve, izvietojot to gar Dzelzavas ielas būvlaidi. Projekta ietvaros plānots demontēt esošo siltummezgla ēku, pārnest daļu komunikāciju, pieslēgt objektu centralizētajiem pilsētas inženiertīkliem, ierīkot autostāvvietu un velonovietnes, atjaunot daļu esošos un izbūvēt jaunus gājēju celiņus, ierīkot atpūtas soliņus un apgaismojumu.

Veidojot apstādījumus, paredzēts saglabāt zemesgabala R malā esošās kļavas un ozolu, Z daļā esošās liepas, kā arī divas zirgkastaņas zemesgabala centrā. Pārējos kokus plānots izņemt, veidojot jaunus stādījumus. Jaunos stādījumus plānots izvietot zaļajās salās, veidojot divpakāpju stādījumus. Lielo dižstādu stādīšana plānota gar dzīvojamo māju zemesgabala robežu, bet gar bērnudārza teritoriju paredzēts dzīvžogs.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.07.2017. līdz 26.07.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.07.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                         9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi“Sabiedrības līdzdalība” šeit.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Ulda Mazā Rīgā, Bruņinieku ielā 47, tālr. 67315131.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X