21 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71.grupa, 1333.gunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.10.2016. lēmumu Nr. 44, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 2 ievu ø 26, 29 cm, 1 bērza ø 47 cm, 3 zirgkastaņu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm ciršana.

Objekts – “Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “APEX INVESTMENTS”.

Saistībā ar plānoto esošās ēkas nojaukšanu un daudzfunkcionālas ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 ozolu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 2 ievas ø 26, 29 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 3 zirgkastaņas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.11.2016. līdz 06.12.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.12.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “APEX INVESTMENTS” Rīgā, Duntes ielā 6, kontaktpersona Edgars Kalniņš, tālr. 28234181.

Aptaujas lapa
Publiskā apsriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X