12 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) un Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.11.2014. lēmumu Nr. 47, 1.4.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 papeļu ø 13/14/16 (celma caurmērs 54 cm), 12/27/27, 12/20/25 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) un 3 papeļu ø 13/13 (celma caurmērs 42 cm), 17/18 (celma caurmērs 52 cm), 23 cm Rīgā, Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Siltumtīklu pārbūve posmā no K-4-22 līdz K-4-25 un drenāžas sūkņu stacijas DSS-2 demontāža Rīgā, Dzirnavu, Satekles un Visvalža ielas rajonā” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Siltumtīklu pārbūve posmā no K-4-22 līdz K-4-25 un drenāžas sūkņu stacijas DSS-2 demontāža Rīgā, Dzirnavu, Satekles un Visvalža ielas rajonā”
  Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) un Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „DARDA”

Lai īstenotu siltumtrases pārbūvi Dzirnavu, Satekles un Visvalža ielas rajonā, zemes gabalā Rīgā, Dzirnavu ielā 135B (31. grupa, 2041. grunts) ir paredzēts cirst 3 papeles ∅13/14/16 (celma caurmērs 54 cm), 12/27/27, 12/20/25 cm, kā arī Rīgā, Satekles ielā 1 (31. grupa, 2029. grunts), paredzēts cirst 3 papeles ∅13/13 (celma caurmērs 42 cm), 17/18 (celma caurmērs 52 cm), 23 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.01.2015. līdz 26.01.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle, tālr. 67017328.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X