22 | 08 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.07.2016. lēmumu Nr. 29, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 29 cm, 1 bērza ø 61 cm, 1 oša ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 1 gobas ø 17/19 cm (celma caurmērs 37 cm), 1 ošlapu kļavas ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas labiekārtošana un autostāvvietu izbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “CENTROTRANS LC INC”.

Saistībā ar teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietu izbūvi paredzēts cirst 1 kļavu ø 29 cm, 1 bērzu ø 61 cm, 1 osi ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 1 gobu ø 17/19 cm (celma caurmērs 37 cm), 1 ošlapu kļavu ø 43 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.08.2016. līdz 05.09.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.09.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” – šeit …

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “CENTROTRANS LC INC”, Rīgā, Dzirnavu ielā 165, pilnvarotā persona Svetlana Zauva, tālr. 26190696.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X