22 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 62 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas  jaunbūve” realizācijas ietvaros.

    Objekts – „Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas  jaunbūve”.
    Adrese – Rīga, Dzirnavu iela 25 (19.grupa, 27.grunts).
    Zemes īpašnieks – SIA „Baltīpašums investīcijas”

Zemes gabalā plānota jaunbūve ar viesnīcas un dzīvokļu funkciju. Jaunbūvi paredzēts bloķēt pie esošas ēkas brandmūra gruntsgabalā Nr.27. Ozols, kuru plānots nocirst, atrodas tuvu šīs ēkas gala sienai un traucē realizēt plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteikto perimetrālās apbūves principu. Nocērtamā koka vainags ir atvirzījies no ēkas gala sienas un ir ar nobīdi attiecībā pret stumbra pamatni. Tādējādi pastāv risks, ka koks stiprā vējā var izgāzties un nodarīt bojājumus esošās ēkas pamatiem. Gruntsgabala perspektīvā apbūve var optimāli realizēties, šo koku nocērtot.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.04.2013. līdz 08.05.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Arhitekta K.Rukuta birojs” tālr.67299660.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X