06 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (193.grupa, 27.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 24, 40 cm, 1 ozola ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Estētiskās medicīnas klīnika”.
Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “ENJUR Serviss”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “AB ARHO”.

Saistībā ar plānoto estētiskās medicīnas klīnikas jaunbūves projektu paredzēts cirst 2 bērzus ø 24, 40 cm, 1 ozolu ø 31 cm.

Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izveidot autostāvvietu. Paredzēti jauni koku un krūmu stādījumi, kā arī dekoratīvu puķu dobju izveide.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.12.2016. līdz 19.12.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.12.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “ENJUR Serviss” pilnvarotās personas SIA “AB ARHO” Rīgā, Ganību dambī 30A, kontaktpersona Viesturs Briedis, tālr. 29453114.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X