29 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), u.c.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.05.2015. lēmumu Nr. 20 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 30, 33 cm Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), 1 ošlapu kļavas ø 46 cm un 1 blīgznas ø 41 cm Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), 14 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 30, 30/36, 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 25, 15 (celma caurmērs 28 cm), 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 30, 29, 45 cm, 1 bērza ø 41 cm un 5 zirgkastaņu ø 48, 30, 45, 35, 43 cm Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), 7 bērzu ø 29/25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 36, 49, 43, 38, 49 cm, 1 ošlapu kļavas ø 61 cm un 6 liepu ø 40, 39, 37, 41, 42, 49 cm Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), 4 bērzu ø 21, 28, 22, 36 cm, 4 ošlapu kļavu ø 63, 22, 20, 35/39 cm, 1 papeles ø 92 cm un 4 ošu ø 29, 32/49, 53/37, 58 cm Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), 2 liepu ø 16/10/14 (celma caurmērs 25 cm), 40 cm Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A ciršana kas paredzēta objekta „Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrāde” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrāde”.
  Adrese – Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A.
  Zemes īpašnieki – SIA „Rīgas jahtu centrs „ANDREJOSTA””, SIA „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS”, SIA „MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA”, AS „Latvenergo”, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrādi Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts) paredzēts cirst 2 kļavas ø 30, 33 cm, Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 46 cm un 1 blīgznu ø 41 cm, Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts) paredzēts cirst 14 ošlapu kļavas ø 16, 15, 21, 30, 30/36, 17, 32, 25, 15, 22, 15, 30, 29, 45 cm, 1 bērzu ø 41 cm un 5 zirgkastaņas ø 48, 30, 45, 35, 43 cm. Rīgā, Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts) paredzēts cirst 7 bērzus ø 29/25, 18, 36, 49, 43, 38, 49 cm, 1 ošlapu kļavu ø 61 cm un 6 liepas ø 40, 39, 37, 41, 42, 49 cm, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts) paredzēts cirst 4 bērzus ø 21, 28, 22, 36 cm, 4 ošlapu kļavas ø 63, 22, 20 35/39 cm, 1 papeli ø 92 cm un 4 ošus ø 29, 32/49, 53/37, 58 cm. Teritorijas kopšanas nolūkos Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts) pie Eksporta ielas 1A paredzēts cirst 2 liepas ø 16/10/14, 40 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.06.2015. līdz 13.07.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.07.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Rīgas jahtu centrs „ANDREJOSTA“” pilnvarotās personas Uģa Stīpnieka, Rīgā, Eksporta ielā 1A, tālr. 26481301.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X