27 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.09.2014. lēmumu Nr. 40, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 48 cm Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Sporta kompleksa rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Property Innovators”.

Projekta risinājumi ietver sporta kompleksa rekonstrukciju par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšanu un teritorijas labiekārtošanu.
Lai īstenotu būvprojektu paredzēts cirst 1 osi ar stumbra ø 48 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.10.2014. līdz 10.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Property Innovators” pilnvarotās personas Linas Ferberes, Rīgā, Matīsa ielā 69–21, tālr. Nr.: 29623422.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X