13 | 08 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 91 cm, 1 ošlapu kļavas ø 24/22 cm, 1 kļavas ø 19/14 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “PMT Invest”.

Saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi zemesgabalā plānots cirst vairākus kokus. Ņemot vērā zemesgabala novietojumu un platību, bez koku ciršanas nav iespējams izbūvēt minēto objektu, līdz ar to paredzēts cirst 1 osi ø 91 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/22 cm, 1 kļavu ø 19/14 (celma caurmērs 22 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.08.2018. līdz 27.08.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.08.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “PMT Invest”, Rīgā, Zvejnieku ielā 14A-3, kontaktpersona Roberts Riekstiņš, tālr. 29471200.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X