08 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.08.2014. lēmumu Nr. 35, 1.4.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 60 cm Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Viendzīvokļa dzīvojamā māja” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Viendzīvokļa dzīvojamā māja”.
  Adrese – Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts).
  Zemes īpašnieks – Aivars Āris.

Lai varētu izbūvēt jaunu iebraucamo ceļu no Enkuru ielas līdz īpašumam Enkura ielā 6B, nepieciešams nocirst vienu liepu ar diametru 60 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.09.2014. līdz 22.09.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Sandras Makstnieces, tālr. 29475918.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X