23 | 04 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19 (30.grupa, 2007.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.04.2019. lēmumu Nr. 14, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 63 cm, 7 liepu ø 52, 48, 55, 43, 45, 48, 54 cm ciršana.

Objekts – “Studentu daudzdzīvokļu komplekss”.
Adrese – Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “EBU 19”.

Saistībā ar plānoto studentu daudzdzīvokļu kompleksa būvniecību paredzēts cirst 1 osi ø 63 cm, 7 liepas ø 52, 48, 55, 43, 45, 48, 54 cm.
Zemesgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā ar obligāto būvlaidi gar Ernesta Birznieka-Upīša ielu. Koki atrodas privātīpašuma teritorijā ārpus sarkanajām līnijām. Risinājums izstrādāts, pamatojoties uz metu konkursa uzvarētāja darba pamata. Konkursa rezultāti apstiprināti Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē 21.11.2018 (protokola Nr. 320).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.04.2019. līdz 09.05.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.05.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, K.Barona ielā 13/15-60, kontaktpersona Andris Dzenis, tel. 26477747.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X